Polityka Prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies: https://towork.pl

Dzień dobry!

Serwis https://towork.pl został stworzony z myślą o osobach, które poszukują pracy za granicą, w szczególności w Holandii.

W serwisie znajdują się oferty pracy, na które możesz aplikować bezpośrednio za pośrednictwem dedykowanych formularzy.

Korzystając z formularza kontaktowego, możesz również powierzyć nam poszukiwanie dla Ciebie możliwości zatrudnienia. W takiej sytuacji, gdy znajdziemy dla Ciebie potencjalną ofertę pracy, skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia szczegółów dalszego postępowania.

Administratorem serwisu jest Mateusz Gołuch, Jasnoty 1, 34-300 Leśna. W sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu możesz kontaktować się pod adresem: biuro@towork.pl

Poniżej znajdziesz zasady korzystania z serwisu oraz przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu.

§ 1: Dane osobowe

1. Jeżeli aplikujesz na ofertę pracy znajdującą się w serwisie lub po prostu kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w takim zakresie, w jakim nam je przekażesz. Jeżeli do wzięcia udziału w rekrutacji lub poszukiwania dla Ciebie zatrudnienia będą potrzebne dodatkowe dane, poinformujemy Cię o tym. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji lub poszukiwania dla Ciebie zatrudnienia.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Gołuch, Jasnoty 1, 34-300 Leśna. W razie wyrażenia zgody na przekazanie Twoich danych pracodawcy, niezależnym od nas administratorem danych osobowych jest również pracodawca, któremu dane zostały przekazane.

3. Jeżeli powierzasz nam poszukiwanie zatrudnienia dla Ciebie, Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z poszukiwaniem dla Ciebie zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy. Jeżeli aplikujesz na konkretną ofertę pracy, Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rekrutacji u danego pracodawcy.

4. Jeżeli przejdziesz pozytywnie proces rekrutacji, Twoje dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o skierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takiej sytuacji Twoje dane przetwarzane są również w celu uwzględnienia Ciebie w wykazie osób kierowanych do pracy zagranicą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 85 ust. 3a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto, Twoje dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdej chwili cofnąć.

6. Twoje dane mogą być, za Twoją zgodą, przekazywane zagranicznym pracodawcom. Ponadto, w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych mogą brać udział podmioty, z których usług korzystamy, a które to usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak hostingodawca, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, podmiot świadczący obsługę IT.

7. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

8. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

9. Twoje dane będą przechowywane w wykazie osób kierowanych do pracy za granicą tak długo jak wymagają tego przepisy prawa. Umowa zawarta z Tobą będzie przechowywana do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

10. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać żebyśmy je usunęli),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

6) prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

§ 2: Pliki cookies

1. Serwis https://towork.pl wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego funkcjonowania oraz pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi marketingowych (Google Ads).

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

3. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

4. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

5. Korzystając z serwisu z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i przechowywanie informacji w plikach cookies oraz na odczytywanie tych informacji.

6. Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

7. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

8. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

9. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

10. Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

11. My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

12. W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

13. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

§ 3: Logi serwera

1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 4: Postanowienia końcowe

1. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w regulaminie są dla Ciebie jasne i czytelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@towork.pl